زمین متراژ بين 170 تا 200 متر فروش سامانه بانک اطلاعات املاک شباهنگ

زمین اصفهان سه راه سیمی...

نوساز -قیمت متر مربع 22ميليون

6.16ميليارد
shabahang2248031-36245400

02/07/1398جزئیات

زمین اصفهان دقیقی

نوبی-سن بنا 99سال

20ميليارد
shabahang2248031-36245400

01/07/1398جزئیات

زمین اصفهان بلوار کشاور...

نوساز

8ميليارد
shabahang2248031-36245400

01/07/1398جزئیات

زمین اصفهان حکیم نظامی

نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

2.52ميليارد
shabahang2248031-36245400

31/06/1398جزئیات

زمین اصفهان ناژوان

نوساز

650ميليون
shabahang2248031-36245400

27/06/1398جزئیات

زمین اصفهان توحید

نوبی- نوساز -قیمت متر مربع 20ميليون

288ميليون
shabahang2248031-36245400

27/06/1398جزئیات

زمین اصفهان ارتش

مالی جنوبی دو کله- نوساز

10ميليون
shabahang2248031-36245400

23/06/1398جزئیات

زمین تهران منطقه 21

و نبش جنوبی- نوساز

سینا باقری فرد09362621097

28/10/1398جزئیات

زمین آمل هرا

مالی- نوساز -قیمت متر مربع 450تومان

90ميليون
سعادت09112255595

23/10/1398جزئیات

زمین کاشان صنع

مالی- نوساز

اکبرپور09027505900

09/10/1398جزئیات

زمین شاهرود قلعه شوکت

سه نبش

میلاد۰۹۰۳۸۱۳۷۱۶۵

25/09/1398جزئیات

زمین کمیجان حجاز

رقی- نوساز

مرتضی09367362841

12/09/1398جزئیات

زمین وشنوه وشنوه

ه نبش- نوساز -قیمت متر مربع 350تومان

350ميليون
shabahang2248031-36245400

24/08/1398جزئیات

زمین ضیا‌بر اسفقن س

مالی- نوساز -قیمت متر مربع 200تومان

3.46ميليارد
علیرضا کاظمی09111388534

09/08/1398جزئیات

زمین اصفهان کهندژ

نوبی- نوساز

رسول09131690925

06/08/1398جزئیات

زمین رشت بلوار انصار

ه نبش- نوساز -قیمت متر مربع 2.3ميليون

23ميليارد
سامان09390686301

02/08/1398جزئیات

زمین آزران تنکابن

ربی- نوساز -قیمت متر مربع 3ميليون

319.2ميليون
مولوى09037006887

02/07/1398جزئیات