خانه متراژ بين 120 تا 140 متر فروش سامانه بانک اطلاعات املاک شباهنگ

خانه اصفهان ارتش

زيربنا 180مترجنوبی- نوساز

1.25ميليارد
shabahang2248031-36245400

02/07/1398جزئیات

خانه اصفهان امیر حمزه

زيربنا 180مترشمالی-سن بنا 99سال

1.45ميليارد
shabahang2248031-36245400

01/07/1398جزئیات

خانه اصفهان ارتش

زيربنا 200مترجنوبی-سن بنا 99سال

2.5ميليارد
shabahang2248031-36245400

23/06/1398جزئیات

خانه اصفهان رکن الدوله

زيربنا 197متر- 3خوابه -سن بنا 4سال

1.8ميليارد
.09908168408

29/07/1398جزئیات

خانه اصفهان منطقه 5

زيربنا 176متر- 6خوابه -سن بنا 99سال

4.4ميليارد
دادخواه09368423220

08/07/1398جزئیات