آپارتمان متراژ بين 140 تا 170 متر فروش سامانه بانک اطلاعات املاک شباهنگ

آپارتمان کرج عظیمیه

زيربنا 1800متر-نما آلومییمسه نبش-سن بنا 7سال

منصوری09122642281

02/04/1399جزئیات

آپارتمان تهران ولیعصر

طبقه چهار-زيربنا 1174متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 1خوابه -سن بنا 15سال

1.25ميليارد
هادی غفاری09124980112

22/12/1398جزئیات

آپارتمان مشهد وکیل آباد...

زيربنا 230متر- 3خوابه - نوساز

621ميليون
عباس پورفرخی09011728512

12/10/1398جزئیات

آپارتمان تهران فرشته

طبقه چهار-زيربنا 260متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 4خوابه -سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 38.5ميليون

10.3ميليارد
ابراهیمی09210722043

12/09/1398جزئیات

آپارتمان تهران فرشته

طبقه چهار-زيربنا 260متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 4خوابه -سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 38.5ميليون

10.3ميليارد
ابراهیمی09210722043

12/09/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان علامه ش...

زيربنا 260متر- 4خوابه - نوساز

4.4ميليارد
.۰۹۱۳۱۱۴۶۲۴۵

19/08/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان اریبهشت...

زيربنا 205متر- 4خوابه -سن بنا 10سال

3.3ميليارد
.۰۹۱۳۱۲۵۳۹۰۹

19/08/1398جزئیات

آپارتمان تهران صادقیه

زيربنا 250متر- 4خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 32تومان

8ميليارد
.۰۹۱۲۷۶۴۱۵۴۱

18/08/1398جزئیات

آپارتمان تهران صادقیه

زيربنا 250متر- 4خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 32تومان

8ميليارد
.۰۹۱۲۷۶۴۱۵۴۱

18/08/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان ناژوان

زيربنا 294متر- 4خوابه -سن بنا 3سال

3.88ميليارد
.۰۹۱۷۰۱۸۸۳۲۵

13/08/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان شیخ صدو...

زيربنا 252متر- 3خوابه - نوساز

5.5ميليارد
.۰۹۱۳۳۰۹۴۱۹۴

04/08/1398جزئیات

آپارتمان تهران ونک

زيربنا 350متر- 3خوابه - نوساز

14ميليارد
.09129481574

30/07/1398جزئیات

آپارتمان تهران فرمانیه

زيربنا 205متر- 3خوابه -سن بنا 14سال

6.55ميليارد
.09120085065

30/07/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان مرداویج...

طبقه همکف-زيربنا 340متر- 4خوابه -سن بنا 1سال

10.2ميليارد
.09131059175

29/07/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان منطقه ی...

طبقه سوم-زيربنا 216متر- 4خوابه -سن بنا 15سال

3.1ميليارد
قضاوی09130218001

03/07/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان منطقه 6...

طبقه پنجم-زيربنا 270متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز

7ميليارد
اکبری09131282412

30/06/1398جزئیات