آپارتمان متراژ بين 100 تا 120 متر فروش سامانه بانک اطلاعات املاک شباهنگ

آپارتمان اصفهان بلوار ش...

زيربنا 160متر- نوساز

1.056ميليارد
رضا شیرمحمدی09128958190

21/08/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان ارت

طبقه سوم-زيربنا 158متر- 3خوابه -سن بنا 16سال

850ميليون
رضا شیرمحمدی09128958190

21/08/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان بلوار ش...

طبقه دوم-زيربنا 160متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 6.6ميليون

105.6ميليون
shabahang2248031-36245400

26/06/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان حکیم نظ...

طبقه همکف-زيربنا 175متر- 3خوابه شمالی-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 11.5ميليون

2ميليارد
shabahang2248031-36245400

26/06/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان سیمین

زيربنا 160مترشمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 12.5ميليون

2ميليارد
shabahang2248031-36245400

24/06/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان شهرک ول...

طبقه اول-زيربنا 157متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 9.5ميليون

1.4915ميليارد
shabahang2248031-36245400

16/06/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان شهرک ول...

طبقه اول-زيربنا 157متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 9.5ميليون

1.4915ميليارد
shabahang2248031-36245400

16/06/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان کشاورزی...

زيربنا 170مترشمالی- نوساز -قیمت متر مربع 11ميليون

shabahang2248031-36245400

16/06/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان ارتش

زيربنا 165مترشمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 13.5ميليون

2.22ميليارد
shabahang2248031-36245400

13/06/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان سیمی

زيربنا 158مترشمالی- نوساز -قیمت متر مربع 8ميليون

نادری09162356309

02/03/1399جزئیات

آپارتمان اصفهان منطقه 2...

طبقه اول-زيربنا 152متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه جنوبی-سن بنا 9سال -قیمت متر مربع 1.6ميليون

2.432ميليارد
hamid09135762692

26/09/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان منطقه 2...

طبقه اول-زيربنا 152متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه جنوبی-سن بنا 9سال -قیمت متر مربع 1.6ميليون

2.432ميليارد
hamid09135762692

26/09/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان نظر شرق...

زيربنا 165متر- 3خوابه -سن بنا 14سال

2.475ميليارد
.09139292243

19/08/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان کاو

طبقه همکف-زيربنا 155متر- 3خوابه - نوساز

1.069ميليارد
حاجیان 09215276792

19/08/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان سه راه

زيربنا 158متر- 2خوابه -سن بنا 13سال

1.26ميليارد
.۰۹۱۳۹۱۲۶۰۵۹

18/08/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان می

زيربنا 158متر- 3خوابه -سن بنا 1سال

2.15ميليارد
.۰۹۱۳۲۰۱۹۹۰۷

04/08/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان علامه ا...

زيربنا 175متر- 3خوابه -سن بنا 1سال

3.15ميليارد
.۰۹۳۸۷۶۸۳۲۴۱

04/08/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان خاقان

زيربنا 175متر- 3خوابه - نوساز

2.1ميليارد
.۰۹۱۳۳۰۰۶۸۸۷

04/08/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان سه راه

زيربنا 157متر- 3خوابه -سن بنا 5سال

1.7ميليارد
.09333270470

30/07/1398جزئیات

آپارتمان تهران شهرک شهی...

زيربنا 160متر- 3خوابه - نوساز

1.55ميليارد
اشکان حسن زاده09355404641

30/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز نصف راه

طبقه پنجم-زيربنا 163متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه جنوبی-سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 6.75ميليون

1.1ميليارد
نیکنام09104917501

28/07/1398جزئیات

آپارتمان اهواز آسیاب اب...

زيربنا 170متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

490ميليون
.09332285031

23/07/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان باغ دری...

طبقه دوم-زيربنا 168متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 4سال

2.55ميليارد
حیات09136402492

03/07/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان بزرگمهر...

طبقه چهار-زيربنا 156متر- 3خوابه -سن بنا 11سال

1.2ميليارد
مصدق زاده 09136559116

03/07/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان چهار با...

طبقه همکف-زيربنا 158متر- 3خوابه - نوساز

2.133ميليارد
009132019907

30/06/1398جزئیات