آپارتمان متراژ بين 90 تا 100 متر فروش سامانه بانک اطلاعات املاک شباهنگ

آپارتمان اصفهان امیری

زيربنا 138متر- 2خوابه - نوساز

621ميليون
رضا شیرمحمدی09128958190

21/08/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان امیریه÷...

زيربنا 138متر- 3خوابه -سن بنا 99سال

850ميليون
رضا شیرمحمدی09128958190

21/08/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان حسین اب...

طبقه دوم-زيربنا 135متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

1.08ميليارد
رضا شیرمحمدی09128958190

21/08/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان کشاورز

طبقه سوم-زيربنا 131متر-سن بنا 8سال

900ميليون
shabahang2248031-36245400

20/08/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان نستو

طبقه پنجم-زيربنا 140متر- 3خوابه - نوساز

1.4ميليارد
shabahang2248031-36245400

20/08/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان ارت

زيربنا 130متر- 3خوابه -سن بنا 16سال

1.04ميليارد
shabahang2248031-36245400

20/08/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان شریعتی ...

زيربنا 133متر- 3خوابه -سن بنا 13سال

1.55ميليارد
shabahang2248031-36245400

30/07/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان ارتش

طبقه اول-زيربنا 140متر- 3خوابه - نوساز

shabahang2248031-36245400

31/06/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان خاقانی

طبقه اول-زيربنا 140مترسه نبش-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 13ميليون

1.82ميليارد
shabahang2248031-36245400

26/06/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان شهرک ول...

طبقه دوم-زيربنا 134متر- 3خوابه - نوساز

950ميليون
shabahang2248031-36245400

25/06/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان وحید

طبقه اول-زيربنا 150مترجنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 11ميليون

1.65ميليون
shabahang2248031-36245400

24/06/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان حکیم نظ...

طبقه سوم-زيربنا 138متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 99سال -قیمت متر مربع 7ميليون

966ميليون
shabahang2248031-36245400

24/06/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان چهار با...

طبقه سوم-زيربنا 147متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 8ميليون

1.176ميليارد
shabahang2248031-36245400

20/06/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان شریعتی

طبقه سوم-زيربنا 146متر- 3خوابه دو نبش جنوبی-سن بنا 14سال -قیمت متر مربع 13ميليون

1.898ميليارد
shabahang2248031-36245400

16/06/1398جزئیات

آپارتمان افوس بلوار کشا...

طبقه دوم-زيربنا 130متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 6ميليون

780ميليون
shabahang2248031-36245400

16/06/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان بلوار ک...

طبقه هفتم-زيربنا 150متر- نوساز

shabahang2248031-36245400

16/06/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان شهرک ول...

زيربنا 143متر- 3خوابه جنوبی- نوساز

900ميليون
shabahang2248031-36245400

16/06/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان شیخ صدو...

طبقه چهار-زيربنا 132متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 12ميليون

1.58ميليارد
shabahang2248031-36245400

16/06/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان حسین اب...

طبقه اول-زيربنا 141متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 9ميليون

1.3ميليارد
shabahang2248031-36245400

13/06/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان ارتش

طبقه اول-زيربنا 146متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 14سال

1.17ميليارد
shabahang2248031-36245400

13/06/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان شهر زیب...

زيربنا 150متر- 3خوابه -سن بنا 7سال

2.1ميليارد
.09363616541

18/08/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان جلف

زيربنا 140متر- 3خوابه -سن بنا 21سال

1.25ميليارد
.۰۹۱۳۱۱۷۴۳۷۳

18/08/1398جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غر

زيربنا 138متر- 3خوابه -سن بنا 13سال

3.3ميليارد
.۰۹۳۷۲۴۶۲۱۵۷

14/08/1398جزئیات

آپارتمان تهران پاسدارا

زيربنا 130متر- 3خوابه -سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 25ميليون

3.25ميليارد
.۰۹۱۲۰۸۴۰۳۳۶

14/08/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان شریعت

زيربنا 133متر- 3خوابه -سن بنا 13سال

1.6ميليارد
.۰۹۱۳۱۲۹۱۳۳۴

14/08/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان ارت

زيربنا 131متر- 3خوابه - نوساز

1.57ميليارد
شیرمحمدی۰۹۱۲۸۹۵۸۱۹۰

14/08/1398جزئیات

آپارتمان تهران فلکه اول...

زيربنا 133متر- 3خوابه - نوساز

2ميليارد
.۰۹۱۲۱۴۰۲۰۶۷

13/08/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان خ کاو

زيربنا 140متر- 2خوابه - نوساز

600ميليون
.۰۹۱۳۲۲۷۲۸۳۰

13/08/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان خیابان ...

زيربنا 135متر- 3خوابه - نوساز

1.17ميليارد
.۰۹۱۳۱۲۵۶۰۳۸

13/08/1398جزئیات

آپارتمان تهران شهران شم...

زيربنا 136متر- 3خوابه -سن بنا 3سال

3.2ميليارد
.۰۹۰۲۲۰۰۴۹۶۹

04/08/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان می

زيربنا 126متر- 2خوابه -سن بنا 8سال

1.95ميليارد
.۰۹۱۳۱۱۳۶۲۶۵

04/08/1398جزئیات

آپارتمان تهران دربند

زيربنا 150متر- 3خوابه -سن بنا 13سال

4.2ميليارد
.09126391872

30/07/1398جزئیات

آپارتمان تهران نیاورا

زيربنا 144متر- 2خوابه -سن بنا 4سال

3.744ميليارد
.09192001859

30/07/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان ابشا

طبقه همکف-زيربنا 146متر- 3خوابه - نوساز

1.3ميليارد
سلطانی09131011607

29/07/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان دکتر حس...

زيربنا 130متر- 3خوابه -سن بنا 5سال

1.05ميليارد
.09131116152

29/07/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان ناژوا

زيربنا 150متر- 3خوابه - نوساز

1.575ميليارد
.09134758627

29/07/1398جزئیات

آپارتمان تهران سعادت اب...

زيربنا 140متر- 2خوابه - نوساز

2.9ميليارد
.09390017708

28/07/1398جزئیات

آپارتمان تهران سعادت اب...

زيربنا 138متر- 3خوابه - نوساز

3.5ميليارد
.09116386560

28/07/1398جزئیات