آپارتمان متراژ بين 80 تا 90 متر فروش سامانه بانک اطلاعات املاک شباهنگ

آپارتمان اصفهان توحید م...

طبقه سوم-زيربنا 106متر- 2خوابه -سن بنا 12سال

477ميليون
رضا شیرمحمدی09128958190

21/08/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان ارت

طبقه دوم-زيربنا 110متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

1.05ميليارد
رضا شیرمحمدی09128958190

21/08/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان کشاورز

طبقه اول-زيربنا 125متر-سن بنا 5سال

600ميليون
shabahang2248031-36245400

20/08/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان ارت

طبقه اول-زيربنا 115متر- 2خوابه - نوساز

2.123ميليارد
shabahang2248031-36245400

20/08/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان ارت

زيربنا 120متر- 3خوابه - نوساز

1.44ميليارد
shabahang2248031-36245400

20/08/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان ارت

زيربنا 115متر- 2خوابه -سن بنا 13سال

862ميليون
shabahang2248031-36245400

20/08/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان ارت

طبقه پنجم-زيربنا 108متر- 2خوابه -سن بنا 17سال

756ميليون
shabahang2248031-36245400

20/08/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان ارتش

طبقه دوم-زيربنا 104مترجنوبی-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 9ميليون

936ميليون
shabahang2248031-36245400

31/06/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان حسین اب...

طبقه سوم-زيربنا 105متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 20سال

shabahang2248031-36245400

31/06/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان ارتش

طبقه اول-زيربنا 104متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 5سال

885ميليون
shabahang2248031-36245400

27/06/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان حکیم نظ...

طبقه اول-زيربنا 110متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 4سال

1.3ميليون
shabahang2248031-36245400

25/06/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان ارتش

طبقه سوم-زيربنا 121متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 9ميليون

1.089ميليون
shabahang2248031-36245400

25/06/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان شهرک ول...

طبقه دوم-زيربنا 110متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 10سال

800ميليون
shabahang2248031-36245400

24/06/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان ارتش

زيربنا 102مترشمالی-سن بنا 9سال -قیمت متر مربع 9ميليون

918ميليون
shabahang2248031-36245400

23/06/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان ارتش

زيربنا 102مترشمالی-سن بنا 9سال -قیمت متر مربع 9ميليون

918ميليون
shabahang2248031-36245400

23/06/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان سیمین

طبقه اول-زيربنا 120متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 10ميليون

1.2ميليارد
shabahang2248031-36245400

23/06/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان بزرگراه...

طبقه دوم-زيربنا 112متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 7.5ميليون

840ميليون
shabahang2248031-36245400

20/06/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان سیمین

زيربنا 105مترشمالی- نوساز -قیمت متر مربع 9ميليون

945ميليون
shabahang2248031-36245400

16/06/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان حکیم نظ...

زيربنا 115متر- 2خوابه غربی- نوساز -قیمت متر مربع 13ميليون

1.495ميليارد
shabahang2248031-36245400

16/06/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان حکیم نظ...

طبقه دوم-زيربنا 102متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 8ميليون

816ميليون
shabahang2248031-36245400

16/06/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان ارتش

زيربنا 108متر- 2خوابه دو نبش جنوبی-سن بنا 15سال

600ميليون
shabahang2248031-36245400

16/06/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان سعادت ا...

طبقه دوم-زيربنا 119متر-نما سنگ- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 18ميليون

2.14ميليارد
shabahang2248031-36245400

16/06/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان ارتش

طبقه سوم-زيربنا 110متر-نما آجر گری- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 10.8ميليون

1.188ميليارد
shabahang2248031-36245400

16/06/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان حکیم نظ...

طبقه اول-زيربنا 112متر-نما آجر گری- 2خوابه جنوبی-سن بنا 18سال -قیمت متر مربع 11ميليون

1.232ميليارد
shabahang2248031-36245400

13/06/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان ارتش

طبقه اول-زيربنا 108مترجنوبی-سن بنا 9سال

950ميليون
shabahang2248031-36245400

13/06/1398جزئیات

آپارتمان شاهین‌شهر سعدی...

طبقه ششم-زيربنا 107متر-سيستم نقشه 6طبقهجنوبی-سن بنا 8سال

33.5ميليون
عربشاهی09133269552

18/10/1398جزئیات

آپارتمان طالقان شهرک

طبقه اول-زيربنا 115متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما کنیتکس- 2خوابه دو نبش جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 5.7ميليون

650ميليون
فرتومی09122069010

06/09/1398جزئیات

آپارتمان تهران ظف

زيربنا 102متر- 2خوابه -سن بنا 3سال

2.9ميليارد
اصلان09335973273

19/08/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان توحی

طبقه اول-زيربنا 110متر- 2خوابه -سن بنا 2سال

1.4ميليارد
حمید شریفی 09133272745

19/08/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان ابشار

زيربنا 110متر- 2خوابه -سن بنا 3سال

682ميليون
.۰۹۱۳۳۱۳۲۴۲۲

18/08/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان خاقان

زيربنا 110متر- 2خوابه - نوساز

1.43ميليارد
.09133006887

18/08/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان شیخ صدو...

زيربنا 115متر- 2خوابه -سن بنا 19سال

780ميليون
.۰۹۰۵۵۷۴۶۹۹۰

18/08/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان بزرگمه

زيربنا 114متر- 2خوابه -سن بنا 18سال

790ميليون
.۰۹۱۳۵۶۴۴۶۱۰

14/08/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان سه راه

زيربنا 110متر- 2خوابه -سن بنا 3سال

750ميليون
.۰۹۳۵۹۳۳۳۷۶۱

14/08/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان باغ دری...

زيربنا 105متر- 2خوابه -سن بنا 4سال

1.575ميليارد
.۰۹۳۸۱۴۴۶۵۵۶

14/08/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان می

زيربنا 117متر- 2خوابه -سن بنا 16سال

1.55ميليارد
.۰۹۱۳۳۸۶۵۹۰۴

13/08/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان می

زيربنا 117متر- 2خوابه -سن بنا 16سال

1.55ميليارد
.۰۹۱۳۳۸۶۵۹۰۴

13/08/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان شیخ صدو...

زيربنا 109متر- 2خوابه -سن بنا 22سال

820ميليون
.۰۹۳۳۹۴۴۹۰۳۹

13/08/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان سه راه

زيربنا 113متر- 3خوابه -سن بنا 4سال

1.017ميليارد
.۰۹۱۳۲۱۵۵۸۶۸

13/08/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان حدفاصل ...

زيربنا 116متر- 2خوابه -سن بنا 2سال

750ميليون
.۰۹۱۳۴۱۰۶۹۷۰

13/08/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان سپاهانش...

زيربنا 116متر- 2خوابه - نوساز

630ميليون
.09131161729

13/08/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان ملک شهر...

طبقه سوم-زيربنا 115متر-سيستم نقشه آپارتمانیجنوبی-سن بنا 11سال

62ميليون
نعمت الهی09126341540

06/08/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان سنگتراش...

زيربنا 115متر- 3خوابه -سن بنا 16سال -قیمت متر مربع 8ميليون

920ميليون
.۰۹۱۳۶۴۰۰۴۶۷

04/08/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان نظر غرب...

زيربنا 123متر- 3خوابه -سن بنا 10سال

1.4ميليارد
.۰۹۱۳۳۱۸۱۵۶۵

04/08/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان سعادت ا...

زيربنا 125متر- 3خوابه -سن بنا 10سال

1.1ميليارد
.۰۹۱۳۳۲۰۷۰۰۱

04/08/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان سه راه

زيربنا 116متر- 2خوابه -سن بنا 12سال

750ميليون
.۰۹۱۳۴۱۰۶۹۷۰

04/08/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان ملک شهر...

طبقه سوم-زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما آجر گریسه نبش- نوساز -قیمت متر مربع 5.8ميليون

500ميليون
صادقی09385729192

02/08/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان شیخ صدو...

زيربنا 122متر- 2خوابه -سن بنا 20سال

780ميليون
.09919017036

30/07/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان ال محم

زيربنا 124متر- 2خوابه -سن بنا 2سال

760ميليون
پیرمرادی09163910041

30/07/1398جزئیات

آپارتمان تهران فردوس

زيربنا 122متر- 2خوابه -سن بنا 99سال

950ميليون
غلامحسین پروند09125087636

30/07/1398جزئیات