آپارتمان متراژ بين 70 تا 80 متر فروش سامانه بانک اطلاعات املاک شباهنگ

آپارتمان اصفهان شریعت

طبقه همکف-زيربنا 85متر- 2خوابه -سن بنا 20سال

850ميليون
رضا شیرمحمدی09128958190

21/08/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان هزار جر...

طبقه پنجم-زيربنا 82متر- 2خوابه - نوساز

750ميليون
shabahang2248031-36245400

20/08/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان حسین آب...

طبقه سوم-زيربنا 91متر- 1خوابه -سن بنا 6سال

910ميليون
shabahang2248031-36245400

20/08/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان ارتش

طبقه همکف-زيربنا 85متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 2سال

700ميليون
shabahang2248031-36245400

27/06/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان ارتش

طبقه سوم-زيربنا 90متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 11سال

450ميليون
shabahang2248031-36245400

27/06/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان رودکی

طبقه سوم-زيربنا 88متر- 2خوابه سه نبش- نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

528تومان
shabahang2248031-36245400

25/06/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان ارتش

طبقه دوم-زيربنا 82متر- 1خوابه جنوبی-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 4.2ميليون

3.444ميليون
shabahang2248031-36245400

25/06/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان ارتش

طبقه اول-زيربنا 88متر- 2خوابه دو نبش شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 8.5ميليون

748ميليون
shabahang2248031-36245400

20/06/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان دروازه ...

طبقه چهار-زيربنا 90متر- 2خوابه شرقی- نوساز

550ميليون
shabahang2248031-36245400

16/06/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان بلوار ک...

طبقه چهار-زيربنا 100متر- 2خوابه سه نبش-سن بنا 6سال

750ميليون
shabahang2248031-36245400

16/06/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان سه راه ...

طبقه دوم-زيربنا 88متر- 2خوابه -سن بنا 16سال

600ميليون
shabahang2248031-36245400

16/06/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان حکیم نظ...

طبقه دوم-زيربنا 92متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 10سال

shabahang2248031-36245400

13/06/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان حسین اب...

طبقه دوم-زيربنا 99متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگشرقی غربی دو کله-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 8.5ميليون

841ميليون
shabahang2248031-36245400

13/06/1398جزئیات

آپارتمان رشت منطقه 4

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شرقی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 0.01تومان

600ميليون
سهراب مجدی09391312689

07/10/1398جزئیات

آپارتمان تهران ستارخا

زيربنا 87متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

1.125ميليارد
مقدم 0936101071

19/08/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان شریف وا...

زيربنا 80متر- 1خوابه -سن بنا 10سال

550ميليون
.۰۹۱۰۰۲۲۹۴۱۴

19/08/1398جزئیات

آپارتمان تهران جیحو

زيربنا 99متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

1.155ميليارد
.۰۹۱۲۸۹۰۵۸۳۲

18/08/1398جزئیات

آپارتمان تهران تهرانس

زيربنا 85متر- 2خوابه -سن بنا 15سال

935ميليون
.۰۹۱۹۳۳۰۶۶۹۳

18/08/1398جزئیات

آپارتمان تهران ستار خا

زيربنا 99متر- 2خوابه -سن بنا 13سال

1.4ميليارد
.۰۹۱۲۸۱۹۷۳۷۷

18/08/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان حکیم نظ...

زيربنا 87متر- 2خوابه -سن بنا 2سال

520ميليون
.۰۹۱۳۸۲۰۰۹۶۴

18/08/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان شریف وا...

زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 18سال

650ميليون
.۰۹۱۳۳۱۴۶۷۳۸

18/08/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان شریف وا...

زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 18سال

650ميليون
.۰۹۱۳۳۱۴۶۷۳۸

18/08/1398جزئیات

آپارتمان تهران شهرک شری...

زيربنا 88متر- 2خوابه - نوساز

792ميليون
.۰۹۳۰۵۴۵۲۷۱۹

14/08/1398جزئیات

آپارتمان تهران پردیس

زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 6سال

195ميليون
.۰۹۱۹۲۲۳۱۹۵۴

14/08/1398جزئیات

آپارتمان تهران مولو

زيربنا 84متر- 2خوابه -سن بنا 18سال

360ميليون
.۰۹۱۲۲۳۰۸۷۳۰

14/08/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان باغ زیا...

زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 9سال

720ميليون
.۰۹۱۹۶۷۴۳۵۹۵

14/08/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان ارت

زيربنا 82متر- 2خوابه -سن بنا 12سال

500ميليون
اقای صالحی09138923386

14/08/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان کاو

زيربنا 85متر- 2خوابه -سن بنا 4سال

350ميليون
.۰۹۱۳۸۹۷۵۹۱۸

14/08/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان سه راه

زيربنا 78متر- 2خوابه -سن بنا 16سال

500ميليون
.۰۹۱۳۳۱۱۷۹۰۶

14/08/1398جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

زيربنا 80متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

1.75ميليارد
.۰۹۱۲۰۸۶۵۷۳۱

13/08/1398جزئیات

آپارتمان تهران مهراباد ...

زيربنا 100متر- 2خوابه - نوساز

1.1ميليارد
.۰۹۱۲۸۴۴۱۶۰۹

13/08/1398جزئیات

آپارتمان تهران جنت اباد...

زيربنا 100متر- 2خوابه - نوساز

2.22ميليارد
.۰۹۱۲۰۲۴۶۰۲۱

13/08/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان گلزار

زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 2سال

745ميليون
.۰۹۳۹۱۲۵۷۴۵۸

13/08/1398جزئیات

آپارتمان پرند پرن

زيربنا 86متر- 2خوابه - نوساز

17.8ميليون
.۰۹۲۲۹۰۳۷۳۲۲

04/08/1398جزئیات

آپارتمان تهران پون

زيربنا 90متر- 2خوابه - نوساز

1.55ميليارد
.۰۹۱۹۶۸۹۲۵۶۳

04/08/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان بلوار ک...

زيربنا 81متر- 1خوابه -سن بنا 7سال

324ميليون
.۰۹۱۳۲۸۸۵۸۹۰

04/08/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان چهار با...

زيربنا 80متر- 2خوابه -سن بنا 18سال

1.1ميليارد
.09135738454

30/07/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان سه راه

زيربنا 80متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

1.45ميليارد
.09131003851

30/07/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان مشتاق د...

زيربنا 90متر- 2خوابه -سن بنا 1سال

900ميليون
.09127130267

30/07/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان لاهو

طبقه همکف-زيربنا 100متر- نوساز

125ميليون
مهران غنی 09908815490

30/07/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان پل شیر

زيربنا 95متر-سن بنا 1سال

880ميليون
.09913463979

29/07/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان سه راه

زيربنا 80متر- 2خوابه - نوساز

640ميليون
.09131118110

29/07/1398جزئیات

آپارتمان تهران پون

زيربنا 85متر- 2خوابه -سن بنا 13سال

1.74ميليارد
.09121764841

29/07/1398جزئیات

آپارتمان تهران قص

زيربنا 84متر- 2خوابه -سن بنا 2سال

1.764ميليارد
.09364547054

28/07/1398جزئیات

آپارتمان تهران قص

زيربنا 94متر-سن بنا 2سال

1.128ميليارد
.09121191368

28/07/1398جزئیات

آپارتمان تهران تهرانس

زيربنا 95متر- 2خوابه - نوساز

1.05ميليارد
.09304042844

28/07/1398جزئیات

آپارتمان تهران نعمت ابا...

زيربنا 80متر- 2خوابه -سن بنا 2سال

480ميليون
.09124266850

28/07/1398جزئیات

آپارتمان تهران پاسدارا

زيربنا 82متر- 2خوابه - نوساز

1.56ميليارد
علیپور09369101746

28/07/1398جزئیات

آپارتمان تهران سعادت اب...

زيربنا 82متر- نوساز

1.32ميليارد
.09139280557

28/07/1398جزئیات

آپارتمان تهران مخصو

طبقه پنجم-زيربنا 96متر- 2خوابه -سن بنا 3سال

1.15ميليارد
حمید دستگیر 09123377391

24/07/1398جزئیات