آپارتمان متراژ بين 60 تا 70 متر فروش سامانه بانک اطلاعات املاک شباهنگ

آپارتمان اصفهان نظر غرب...

طبقه هفتم-زيربنا 64متر-سن بنا 5سال

500ميليون
رضا شیرمحمدی09128958190

21/08/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان سهرورد

طبقه دوم-زيربنا 74متر- 2خوابه - نوساز

650ميليون
shabahang2248031-36245400

20/08/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان سه راه ...

زيربنا 60متر- 1خوابه دو نبش جنوبی-سن بنا 7سال

410ميليون
shabahang2248031-36245400

20/06/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان رودکی

طبقه دوم-زيربنا 64مترشرقی غربی دو کله-سن بنا 13سال -قیمت متر مربع 2.8ميليون

450ميليون
shabahang2248031-36245400

13/06/1398جزئیات

آپارتمان تهران پون

زيربنا 60متر- 1خوابه - نوساز

890ميليون
.09128579795

19/08/1398جزئیات

آپارتمان تهران شریعت

زيربنا 70متر- 2خوابه -سن بنا 2سال

170ميليون
.۰۹۳۰۲۸۲۰۲۲۰

19/08/1398جزئیات

آپارتمان تهران جنت آباد...

زيربنا 72متر- 2خوابه -سن بنا 14سال

910ميليون
اصلانی۰۹۳۶۲۶۹۱۶۳۶

18/08/1398جزئیات

آپارتمان تهران تهرانپار...

زيربنا 63متر- 1خوابه -سن بنا 4سال

950ميليون
.۰۹۱۲۳۵۷۷۷۰۲

14/08/1398جزئیات

آپارتمان تهران نارم

زيربنا 75متر- 2خوابه -سن بنا 16سال

1.125ميليارد
.۰۹۱۲۲۷۹۱۰۰۲

14/08/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان خیابان ...

زيربنا 70متر- 2خوابه -سن بنا 13سال

460ميليون
.۰۹۳۳۵۷۶۷۰۹۵

14/08/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان کاو

زيربنا 70متر- 2خوابه -سن بنا 11سال

430ميليون
.۰۹۱۳۲۶۷۴۰۱۲

14/08/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان شیخ صدو...

زيربنا 70متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

2.5ميليارد
.۰۹۱۳۳۱۸۶۳۸۹

14/08/1398جزئیات

آپارتمان تهران تهرانپار...

زيربنا 60متر- 1خوابه -سن بنا 5سال

1.1ميليارد
.۰۹۳۵۵۵۵۴۳۳۳

13/08/1398جزئیات

آپارتمان تهران نارمک شم...

زيربنا 60متر- 2خوابه -سن بنا 21سال

645ميليون
.۰۹۱۲۵۱۷۶۰۵۱

13/08/1398جزئیات

آپارتمان تهران مرزدارا

زيربنا 65متر- 2خوابه -سن بنا 17سال

1.25ميليارد
.۰۹۱۲۲۳۵۱۰۸۴

13/08/1398جزئیات

آپارتمان تهران پون

زيربنا 66متر- 2خوابه -سن بنا 1سال

840ميليون
.۰۹۳۷۸۸۷۰۶۷۸

13/08/1398جزئیات

آپارتمان تهران تهرانس

زيربنا 75متر- 2خوابه -سن بنا 8سال

830ميليون
.۰۹۱۲۲۷۶۷۴۱۶

04/08/1398جزئیات

آپارتمان تهران کوی بیمه...

زيربنا 66متر- 1خوابه -سن بنا 7سال

1.035ميليارد
.۰۹۱۲۸۱۰۰۵۴۱

04/08/1398جزئیات

آپارتمان تهران امیری

زيربنا 61متر- 1خوابه - نوساز

450ميليون
.۰۹۱۲۴۵۸۱۸۶۴

04/08/1398جزئیات

آپارتمان تهران جنت اباد...

زيربنا 74متر- 2خوابه -سن بنا 4سال

1.15ميليارد
.۰۹۱۲۹۵۸۷۳۵۱

04/08/1398جزئیات

آپارتمان تهران فردوس غر...

زيربنا 60متر- 2خوابه -سن بنا 13سال

740ميليون
پ.۰۹۰۲۷۵۳۷۶۵۶

04/08/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان سپاهانش...

زيربنا 71متر- 1خوابه -سن بنا 13سال

530ميليون
.09132113485

30/07/1398جزئیات

آپارتمان تهران نارم

زيربنا 54متر- 1خوابه -سن بنا 4سال

800ميليون
.09121969515

30/07/1398جزئیات

آپارتمان تهران فلسطی

زيربنا 75متر- 1خوابه -سن بنا 99سال

650ميليون
shabahang2248031-36245400

30/07/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان سرو

زيربنا 75متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

450ميليون
.09140105094

29/07/1398جزئیات

آپارتمان تهران تران پار...

زيربنا 63متر-سن بنا 16سال

630ميليون
.09190215525

29/07/1398جزئیات

آپارتمان تهران تهرانس

زيربنا 67متر- 2خوابه - نوساز

476ميليون
.09120759935

28/07/1398جزئیات

آپارتمان تهران توحی

طبقه دوم-زيربنا 70متر- 1خوابه - نوساز

1ميليارد
.09122180537

28/07/1398جزئیات

آپارتمان تهران مولو

زيربنا 75متر- 2خوابه - نوساز

440ميليون
.09129307556

28/07/1398جزئیات

آپارتمان تهران لویزا

زيربنا 75متر- 2خوابه -سن بنا 6سال

1.38ميليارد
.09101695798

28/07/1398جزئیات

آپارتمان تهران اسکندری ...

طبقه دوم-زيربنا 74متر- 2خوابه -سن بنا 8سال

860ميليون
توکلی 09214551813

24/07/1398جزئیات

آپارتمان تهران جی

طبقه چهار-زيربنا 70متر- 2خوابه -سن بنا 4سال

910ميليون
خانم یگانه 09194772922

24/07/1398جزئیات

آپارتمان تهران مالک اشت...

طبقه اول-زيربنا 64متر- 1خوابه -سن بنا 2سال

525ميليون
shabahang2248031-36245400

24/07/1398جزئیات

آپارتمان تهران منطقه 12...

طبقه دوم-زيربنا 51متر- 2خوابه -سن بنا 17سال

530ميليون
محمدحسین پژند 09123894319

24/07/1398جزئیات

آپارتمان تهران منطقه 10...

طبقه اول-زيربنا 62متر-سن بنا 3سال

558ميليون
رادان 0935119080

24/07/1398جزئیات

آپارتمان تهران منطقه 16...

طبقه پنجم-زيربنا 65متر-سن بنا 1سال

510ميليون
رضا ايماني 09126716490

24/07/1398جزئیات

آپارتمان تهران منطقه 15...

طبقه اول-زيربنا 70متر- نوساز

590ميليون
.09126200197

24/07/1398جزئیات

آپارتمان شیراز صدرا

زيربنا 65متر-سن بنا 5سال

145ميليون
.09014454240

23/07/1398جزئیات

آپارتمان تهران منطقه2

طبقه اول-زيربنا 52متر- 1خوابه - نوساز

1.25ميليارد
سرکان09185902263

23/07/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان سه راه ...

طبقه سوم-زيربنا 75متر- 1خوابه - نوساز

500ميليون
.09226367634

02/07/1398جزئیات

آپارتمان اصفهان شیخ صدو...

طبقه همکف-زيربنا 75متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

.09139111150

27/06/1398جزئیات