زمین فروش سامانه بانک اطلاعات املاک شباهنگ

زمین تهران منطقه 21

و نبش جنوبی- نوساز

سینا باقری فرد09362621097

28/10/1398جزئیات

زمین آمل هرا

مالی- نوساز -قیمت متر مربع 450تومان

90ميليون
سعادت09112255595

23/10/1398جزئیات

زمین شفت چوبر

زيربنا 1600متر- نوساز -قیمت متر مربع 300تومان

مهدی09039829957

16/10/1398جزئیات

زمین کاشان صنع

مالی- نوساز

اکبرپور09027505900

09/10/1398جزئیات