پیش‌بینی قیمت مسکن برای نیمه دوم ۹۸


محمدعلي رباني اظهار كرد: فعلا روند رشد قيمت كُندتر از قبل شده است. قيمت مسكن در مناطق يك، دو و سه حدود ۱۰ درصد ارزان شده است. همچنين در برخي از مناطق ديگر قيمت خانه تا پنج درصد افت كرده است. او درباره طرح‌هاي دولت در زمينه ساخت مسكن افزود: دولت كلنگ ساخت چهار هزار واحد مسكوني را براي توسعه توليد در اين بخش زمين زد؛ اين در حالي است كه اين خانه‌ها تا دو سال آينده ساخته نخواهد شد. بنابراين تا زماني كه تقاضا براي خريد خانه وجود داشته باشد قيمت خانه ارزان نمي‌شود. رباني در ادامه گفت: براي تعادل قيمت مسكن دولت‌ها بايد برنامه‌هاي خود را در راستاي توليد مسكن محقق سازند. متاسفانه در طول سنوات‌ گذشته وعده دولت در راستاي ساخت خانه عملياتي نشده و همين موضوع باعث شد تا در سال ۹۸ با نوسان قيمت‌ها رو به رو باشيم.